Dzisiaj jest 24.08.2016.
Jesteś w:    Home
Problemy Społeczne Drukuj Poleć znajomemu
07.02.2014.
 
Działania promocyjno-informacyjne projektów Drukuj Poleć znajomemu
06.02.2014.

W dniu 05.02.2014r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju   Wioleta Nieznalska, Paula Prasałek i Anna Sztuk  uczestniczyli w XXXXIII Sesji Rady Gminy Tuczępy.


Przedstawiony został film z realizacji projektu „ Nowy Zawód-Nowy Start” z 2013 roku oraz prezentacja multimedialna dotycząca projektu pilotażowego „ Schematom STOP!”. Władze gminy , radni oraz sołtysi zostali poinformowani o planowanych działaniach projektowych na rok 2014:

 • wsparciu rodzin wielodzietnych;
 • kursach zawodowych;
 • wyjazdowej usłudze szkoleniowej z elementami rehabilitacji;
 • Klubie Wolontariusza;
 • Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.

Przedstawione założenia cieszyły się dużym zainteresowaniem osób uczestniczących w sesji. Radni oraz sołtysi obiecali również pomoc przy rekrutacji osób ze swego terenu.

zródło:  „NOWY ZAWÓD – NOWY START"


 
Ogłoszenie Drukuj Poleć znajomemu
05.02.2014.
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BUSKU – ZDROJU

ogłasza nabór na wolne stanowiska: 

 • dwa wolne etaty do pracy w Mobilnej Grupie Interdyscyplinarnej, w ramach projektu „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy - pilotaż”. Stanowisko współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
oraz
 • jeden wolny etat na stanowisko specjalisty ds. bieżącej obsługi UP,  w ramach projektu systemowego „Nowy Zawód – Nowy Start”  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główne obowiązki na stanowisku członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej

Główne obowiązki na stanowisku Specjalista ds. bieżącej obsługi UP

Kwestionariusz osobowy


 
Twoje dziecko bezpieczne w sieci Drukuj Poleć znajomemu
04.02.2014.

W dniu 03.01.2014r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju odbyły się warsztaty dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej na temat „Cyberprzemocy – Twoje dziecko bezpieczne w sieci” Warsztaty prowadziła psycholog Centrum -  Bernadetta Pisarczyk.


Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. Dlatego też, aby zapobiec negatywnym skutkom oddziaływania mediów elektronicznych Centrum postanowiło przeprowadzić wyżej wymienione warsztaty.  Dzieci z rodzin zastępczych z powiatu buskiego aktywnie uczestniczyły w spotkaniu.


 
Informacja Drukuj Poleć znajomemu
03.02.2014.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku – Zdroju informuje, iż Uchwałą nr 96/2013 z dnia 31.12.2013r.  Zarząd PFRON przyjął Kierunki działań oraz warunki brzegowe „Programu wyrównywania różnic między regionami II” obowiązujące realizatorów w 2014 roku. W 2014 roku beneficjenci mogą ubiegać się o pomoc finansową w ramach następujących obszarów:

Pobierz dokument
 
Nowy Zawód - Nowy Start i Schematom STOP ! na start w 2014 roku Drukuj Poleć znajomemu
31.01.2014.

W dniu 31.01.2014 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Busku – Zdroju zostali zaproszeni na Radę Gmin Gnojno i Wiślica. Celem  uczestnictwa pracowników PCPR w radach było poinformowanie władz gminy, radnych i sołtysów o VII edycji projektu „Nowy Zawód   – Nowy Star” i pilotażowego projektu dla rodzin wielodzietnych „Schematom STOP!”. Podczas spotkań zaprezentowany został film  z realizacji projektu w roku 2013  oraz prezentacje dotyczące projektu „Schematom STOP!”, przedstawiono również informacje na temat Powiatowej Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego działającej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o planowanych na 2014  działaniach m.in.:  

 • wsparciu dla osób niepełnosprawnych; (osoby  z niepełnosprawnością  stanowią zawsze ponad 60 % uczestników całego projektu),
 •  kursach zawodowych oraz kursach na prawo jazdy kat. B lub C,
 • Klubie Wolontariusza dla młodzieży.

Dużym zainteresowaniem i aprobatą cieszył się pomysł na wsparcie dla 10 rodzin wielodzietnych z powiatu buskiego,  w ramach realizacji nowatorskiego projektu
„Schematom STOP!”.
 
2013 - Aktywny Samorząd Drukuj Poleć znajomemu
28.01.2014.
 
Komunikat - Aktywny Samorząd Drukuj Poleć znajomemu
28.01.2014.
Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się pod adresem: (pobierz) Wystąpienia samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych PFRON na realizację programu w bieżącym roku, Fundusz będzie przyjmował do dnia 14 lutego br.  Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i PFRON, upływa w dniu 3 marca 2014r. Zasady programowe przewidziane w dokumencie zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą PFRON, w bieżącym roku nie zmieniły się (czytaj - pilotażowy program „Aktywny samorząd”)

Obecnie w Funduszu trwają jeszcze prace dotyczące modyfikacji poniższych dokumentów:

 1. „Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2013 Zarządu PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”);
 2. Wzór  umowy w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (załącznik nr 4 do ww. uchwały).

O zakończeniu prac związanych z modyfikacją procedur związanych z realizacją programu poinformujemy niezwłocznie - komunikatem na witrynie internetowej

Pobierz - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2014 roku

zródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

eup.png
s_centrum.png
mpips.png
logo_starostwa.jpg
pcpr_info.png
pup_busko.jpg
ngo_pl.jpg
sidrom.jpg
Aktywny Samorząd
pfron.png
ebifron.png
Rzecznik Praw Dziecka RP
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
portal_busko.jpg
powwiniary.pl
Dom Pomocy Społecznej w Gnojnie
Obserwatorium Rodzinne
ITAKA
 

integracja_1.jpg

int.png

integracja_1.jpg 

Bezpłatny  magazyn dla osób
niepełnosprawnych, ich rodzin
i przyjaciół INTEGRACJA, jest
dostępny w sekretariacie
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Busku - Zdroju.
 
Problemy Społeczne